Ik weet en ervaar dagelijks dat hulp bij opvoeden geen overbodige luxe is. Ouders vragen daar niet gemakkelijk hulp bij.
Schaamte en een gevoel van falen? De maatschappij verwacht nog dat je het gewoon moet kunnen?
Opvoeden is complexer geworden. Ouders worstelen met de combinatie van werk/privé en de verdeling van de taken hierin. De sekserollen zijn sterk gewijzigd, het huwelijk is niet meer heilig. Waarden en normen in de opvoeding liggen niet meer vast. Kinderopvang, peuterscholen, tussenschoolse opvang, basis- en middelbare scholen, sportverenigingen zijn mede-opvoeders. Heeft een kind pech dan heeft het soms op een dag te maken met veel verschillende opvoedmilieus. Iedereen wil dat kinderen veilig en gezond opgroeien tot gelukkige zelfredzame volwassenen.
Dan moeten we wel de handen ineen slaan.

OPVOEDEN MOET SAMEN! Opvoeden is meer dan toepassen van tips en trucs.

In een eerder blog heb ik hier al over geschreven: Opvoeden is geen gedagstraining of voortdurend je kind managen en monitoren.
Veel opvoedhulp bestaat uit: 10 tips zus, 5 richtlijnen zo.  Dat werkt niet. Opvoeden is onlosmakelijk verbonden met ouderschap.
Bij opvoedproblemen zie ik dat terug. Ouders zitten niet op 1-lijn, hebben het te druk en/of veel stress, onderlinge onenigheid, communiceren  samen onvoldoende wat zij willen met de opvoeding. Ook opvoeden is samen bewust keuzes maken.

Bij echtscheidingen zie je dit in zijn volle glorie tot uiting komen.
Maar dan is het helaas te laat.
Het scheidingspercentage ligt op ruim 33%. Dit zijn vaak moeilijke processen waar het belang van de kinderen lang niet altijd voorop staat. De conflicten en onderlinge vervreemding is vaak al te ver. Het aantal vechtscheidingen neemt toe.
Veel ouders gaan daarna vrij snel een nieuwe relatie aan en te snel samenwonen. Van deze Nieuw Samengestelde Gezinnen gaat 60% weer uit elkaar. Een dubbel drama! Wat doet dit met de opvoeding en waar blijft het belang van de kinderen?

Voorkomen is beter dan genezen.
Het opstellen van een ouderschapsplan is inmiddels verplicht bij echtscheidingen. Een goed begin. Helaas verdwijnen deze plannen in de praktijk vaak snel weer in de bureaula.
Het stiefplan, voor ouders die een Nieuw Gezin starten/hebben is sinds kort een prachtig nieuw hulpmiddel.
Waarom niet ook, zoals Prof. Ed Spruijt bepleit: “een opvoedplan maken als er kinderen komen. Ouders zijn dan meestal opgewekt en blij en in die fase kunnen zij makkelijker over hun kinderen en de opvoeding praten dan later als er problemen zijn”. (Haverkort, Kooistra, Hendrikse-Voogt, 2012, p. 7). Een goed plan!

Een 'goede start' en voorbereiding is het halve werk.
Deze groep startend 'Prille ouders' is een beetje een vergeten groep. Tijdens de zwangerschap is er veel. Het stikt van de cursussen. Daarna wordt het stil.
Dan begint het eigenlijk pas.upside-down-300x206 Kersverse ouders die voor een belangrijke opgave staan. Het SAMEN OPVOEDEN.
Ouder(s) worden is een leerproces waar meer ondersteuning op mag komen. Ik ben ervan overtuigd dat het echtscheidingen in de toekomst kan voorkomen.

Vandaar:
Sankofa / Praktijk voor Ouderschap en Opvoeden.
Voor: Prille ouders, Ervaren ouders, bij Echtscheiding en Nieuw Gezin.
Met veel nieuwe, laagdrempelige mogelijkheden.

Nieuwsgierig? Wat ik voor jou kan betekenen? Neem gerust een kijkje op www.gezinscoach.com

Joke Bakker
Pedagoog/eigenaar van Sankofa

Bron:
C. Haverkort, M. Kooistra & A. Hendrikse-Voogt, (2012).
Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Huizen: Uitgeverij Pica.