Als ouder wordt je  overspoelt met tiplijstjes over positieve opvoeding en hoe wel of niet te belonen en/of te straffen.
Ik geef toe dat het vaak lekker concrete handvatten zijn. Ze geven het  gevoel pedagogisch ongewenst gedrag van kinderen in goede banen te kunnen leiden. Deels werkt dit voor de korte termijn ook wel.


Social-media (opvoed)deskundigen strooien die tiplijstjes rond als pepernoten met Sinterklaas.
Als ouder word je daar volgens mij helemaal gek van. Opvoeden is geen lijstje met tips volgen.
Lijsten met tips maken de verwarring vaak alleen maar groter. Zonder te begrijpen waarom het wel of niet werkt zijn ze inhoudsloos en vergeet je ze in de dagelijkse hectische opvoedpraktijk direct weer.

 

Sommige van die, vooral op gedragsbe├»nvloeding gerichte tips, kunnen  voor de korte termijn wel handig zijn.  Het geeft je in de dagelijkse hectiek iets concreets in haden. Het zijn hulpmiddelen om, echt ongewenst gedrag, even in goede banen te leiden. Pik er dan wel die elementen uit die voor jou hout snijden, waar je je in kan vinden en die passen bij jouw opvoedvisie.

Recent onderzoek toont echter aan dat deze prijzen en belonen tips op de langere termijn het zelfvertrouwen en de intrinsieke motivatie van je kind niet vergroot. Het een kind wordt afhankelijk van externe complimenten of kritiek. Uiteindelijk is dat niet wat  je wilt  bereiken met je opvoeding. We allemaal toch graag kinderen opvoeden die op hun eigen oordeel vertrouwen en niet alleen dingen doen omdat er een bevestiging of straf van buitenaf op volgt. Het is goed om in het toepassen, van de op zich soms wel handige gedragsmethoden, dit goed in het achterhoofd te houden.

Dus in dit blog maar 1 TIP:
Prijs een kind meer op zijn inzet en niet te vaak op zijn gedrag!

In onderstaand artikel wordt het hoe en waarom daarvan helder uitgelegd en  onderbouwd.

http://kiind.nl/articles/507/Prijzenenbelonenwaaromzouje.html

Korte samenvatting:
"Alleen in de pedagogie wordt vaak nog vast gehouden aan gedragsbeïnvloeding als methode. Omdat het op korte termijn zo handig werkt. Eigenlijk is het vrij logisch: een kind dat van een ander te horen krijgt of het iets goed of fout doet, vertrouwt steeds vaker op het oordeel van anderen. Maar op de lange termijn ondermijnt het de relatie. Kinderen blijken vaak door te hebben dat we een compliment niet menen of dat we het geven omdat we er een bedoeling mee hebben. Als het compliment uitblijft, denkt je kind dan dat het iets fout heeft gedaan? Of prijs je gericht en maak je daarmee je liefde voorwaardelijk en afhankelijk van het gedrag van je kind en niet om wie je kind is? Opvoeden is geen kwestie van gedragstraining of voortdurend je kind managen en monitoren. Het is leren hoe het leven in elkaar zit, met mensen waar je om geeft.
En last but not least het geven van het goede voorbeeld!"