Als er geen betere voorlichting en begeleiding komt, is de algemene verwachting dat de scheidingscijfers verder zullen oplopen.
 

Veel gemeentelijk beleid is gericht op het bevallingsproof maken van de moeder,
maar daarmee is de relatie van de ouders nog niet kindproof.
Als deskundigen vinden we het daarom de hoogste tijd om de noodklok te luiden.
 
Wij roepen u als gemeenten op werk te maken van meer preventie om onnodige scheidingen te voorkomen en kinderen van gescheiden ouders beter te begeleiden,
ook als ze in een stiefgezin wonen.
Behalve goede ouders ook goede partners blijven. De geboorte van het eerste kind is een belangrijke test voor de partnerrelatie.
 
Onderzoek toont aan dat veel partners minder gelukkig worden na de komst van de eerste baby (Anthonijsz e.a., 2010). 

In Nederland is er bij huisartsen, op het internet, en in boeken en tijdschriften informatie beschikbaar over zwangerschap, geboorte en de verzorging van jonge kinderen.
 
Informatie over hoe je behalve samen goede ouders ook goede partners blijft, ontbreekt. Terwijl veel jonge ouders met jonge kinderen in een crisis komen.
Dit kan anders!