Home

Ouderschaps- en/of Opvoeddilemma's

in (nieuw) samengesteld gezin?
                                          

Sankofa helpt je op weg......

 

Ouderschap en opvoeden is een persoonlijk en levenslang leerproces.
Als ouder(s) in een kerngezin sta je voor geheel andere uitdagingen dan als (stief)ouder(s) in een samengesteld gezin.

Op deze website vertel ik hoe ik daarbij kan ondersteunen en helpen.
Schroom niet, neem gerust contact op.